Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
wika
9070 d8f5 420
Reposted fromkejtowa kejtowa
wika
2933 7d28 420
Reposted frommisieq misieq vianeon neon
wika
5148 ed4b 420
Reposted frombanshe banshe viamev mev
wika
8411 122d
wika
4084 67ca
Reposted fromputrefaction putrefaction viamev mev
wika
2868 be81
Reposted frombylejakosc bylejakosc viamefir mefir
wika
Reposted fromNathanae Nathanae viaoll oll
wika
4581 f811 420
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaamagicalplace amagicalplace
8731 f4fe 420
Reposted fromdulcemoni dulcemoni viaszczygiel szczygiel
wika
Reposted frompsychob psychob viarxr4 rxr4
2057 891d 420
Reposted fromicanread icanread viaGaa Gaa
wika
Reposted fromoll oll
3915 9868
Reposted frompdl2h pdl2h viaszczygiel szczygiel
wika
5638 36bb 420
a book I've never read
Reposted fromapsik apsik viabemygod bemygod
wika
Coole sache
Reposted fromryandel ryandel viabemygod bemygod
wika
5710 5350 420
Reposted fromszczypiorstwo szczypiorstwo viasvarovski svarovski
wika
7740 20f3 420
Reposted fromserowa serowa
wika
2921 32e3 420
Reposted fromescapism escapism viapglogo pglogo
wika

najpierw podoba Ci się - tylko tyle.później zauważasz, że obchodzi Cię to z kim gada, jakie ma koleżanki.kolejnym etapem jest ogarnięcie czy nie ma dziewczyny -chociaż jeszcze wypierasz się, że pod żadnym pozorem On Ci się nie podoba.w końcu przyznajesz przyjaciółce - zauroczenie. trwa to dość długo.jest oglądanie się za Nim na ulicy, śledzenie Jego życiorysui usiłowanie wpisania się w niego. w końcu zaczynasz czuć,że serce inaczej pyka – kochasz Go,ale udajesz przed sobą , że to nie prawda.

Reposted frommnu mnu viapeace peace
wika
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl